ul. Lęborska 8/10 lok. 118, 03-443 Warszawa biuro@uniprojekt.pl

Oferta

Jesteśmy Kancelarią techniczną i Biurem projektowym.

Naszą ofertę kierujemy do Inwestorów indywidualnych oraz do podmiotów korporacyjnych chcących inwestować w branży budowlanej i poszukujących kompetentnego partnera biznesowego.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, hal magazynowych i przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i budynków usługowych.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji oraz postępowań administracyjnych, połączone z kompetencjami związanymi z organami administracji publicznej, umożliwi nam przeprowadzenie Twojej inwestycji optymalnie i bez przykrych niespodzianek.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, legalizacji samowoli budowlanej. Łącząc kompetencje z dziedziny prawa, w tym prawa budowlanego, jako jedna z nielicznych kancelarii potrafimy wyprowadzić Inwestora z bardzo poważnych i zawiłych kłopotów. Nie skupiamy się na formalnym opóźnianiu nieuniknionego, kolejnymi odwołaniami,  jak robi to większość kancelarii nie posiadających kompetencji branżowych, lecz rozwiązujemy problem na etapie postępowań administracyjnych (tj. Wydział Architektury, Nadzór Budowlany).

Jeżeli budując dom kierujesz się możliwością ograniczenia kosztów eksploatacji i nie chcesz zrezygnować z jego unikalnego charakteru, pozwól nam przedstawić sobie zalety technologii budownictwa energooszczędnego w technologii stalowej konstrukcji szkieletowej. Nasza technologia to wysokie parametry termoizolacyjności, szczelności, niższe koszty realizacji oraz wysoka wytrzymałość i trwałość konstrukcji.

Przeprowadziny całą inwestycję na terenie Polski lub Niemiec, od projektu, poprzez uzyskanie pozwoleń administracyjnych, wykonawstwo a kończąc na odbiorach. Usiądź i zrelaksuj się, my zrobimy wszystko co konieczne do realizacji Twoich marzeń. Więcej informacji znajduje się w zakładce Budownictwo Energooszczędne.

Masz kapitał, chcesz zainwestować w branży budowlanej? Podjąłeś już kroki inwestycyjne, ale pojawiły się problemy? Jesteśmy właściwym partnerem.

Nadzór inwestorski

 • Kompleksowy nadzór inwestorski.
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych (SAP, DSO, SSWiN, KD, LAN, CCTV).
 • Organizowanie odbiorów inwestorskich, częściowych i końcowych.
 • Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 • Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń

Usługi eksperckie

 • Audyt projektów, kosztorysów i rozwiązań technicznych
 • Ekspertyzy techniczne, ekspertyzy biegłego sądowego
 • Kompleksowe przeglądy budowlane
 • Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych
 • Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych

Zastępstwo Inwestycyjne

 • Podjęcie działań w imieniu i na rzecz Inwestora mających na celu optymalizację procesu inwestycyjnego oraz zabezpieczenie interesu Inwestora przed nieuczciwymi działaniami stron postępowania inwestycyjnego.
 • Określenie optymalnej ścieżki postępowania przed organami administracji samorządowej i państwowej.
 • Audyt projektu budowlanego, wykonawczego pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych i możliwych optymalizacji.
 • Kosztorysy inwestycji, wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • Nadzór nad Wykonawcą, kompleksowy audyt toku inwestycji pod kątem uzyskania zakładanych walorów ekonomicznych i użytkowych przedsięwzięcia wraz z optymalizacją energochłonności budynku oraz innych kosztów użytkowania.
 • Kontrola kosztów i terminowego postępu prac zgodnie z harmonogramem inwestycji, rozliczanie Wykonawcy, raportowanie.
 • Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego przed organami samorządowymi.