ul. Lęborska 8/10 lok. 118, 03-443 Warszawa biuro@uniprojekt.pl
>

Kancelaria Techniczna  Biuro Projektowe

Nadzór Inwestorski


Kompleksowy nadzór inwestorski. Organizowanie odbiorów inwestorskich, częściowych i końcowych. Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.

Czytaj więcej ›

Zastępstwo Inwestycyjne


Podjęcie działań w imieniu i na rzecz Inwestora mających na celu optymalizację procesu inwestycyjnego oraz zabezpieczenie interesu Inwestora przed nieuczciwymi działaniami stron postępowania inwestycyjnego.

Czytaj więcej ›

Usługi Eksperckie


Audyt projektów, kosztorysów i rozwiązań technicznych. Ekspertyzy techniczne, ekspertyzy biegłego sądowego. Kompleksowe przeglądy budowlane. Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych.

Czytaj więcej ›

Portfolio

Pracowaliśmy dla